Techniki spawania: porównanie spawania MIG, TIG i elektrodą otuloną SK

Spawanie, jako metoda łączenia materiałów, jest bardzo skutecznym sposobem na trwałe połączenie elementów. Proces ten realizowany jest pod wpływem wysokiej temperatury – fragmenty zostają podgrzane, a następnie miejscowo stopione. W zależności od metody może być, lecz nie musi, wykorzystywane spoiwo. Jakie metody spawania są wykorzystywane, czym się charakteryzują i jakie są między nimi różnice?

Wykorzystywane metody spawania – MIG/MAG, TIG oraz elektroda otulona

Łączenie elementów w procesie spawania wymaga wykorzystania odpowiedniego sprzętu. To, jaka spawarka i dodatkowy osprzęt zostaną wykorzystane zależy od wybranej metody spawania. Podstawowym kryterium jest metoda generowania ciepła, a także sposób, w jaki podawany jest materiał dodatkowy. Wykorzystywane obecnie metody dobierane są ze względu na specyficzne parametry konkretnego zlecenia. Ważną kwestią jest materiał, jaki zostanie poddany obróbce (jego grubość, rodzaj), a także pożądany końcowy rezultat.

Spawanie metodą MIG/MAG

MIG, a także MAG, to metody spawania, w których wysoką temperaturę niezbędną do podgrzania i stopienia materiałów uzyskuje się dzięki impulsom elektrycznym. Powstały między drutem spawalniczym, a spawanym elementem łuk umożliwia wykonanie trwałego i szczelnego połączenia. MIG i MAG są rozwiązaniami dość podobnymi, które różnią się rodzajem wykorzystanego w procesie spawania gazu osłonowego. W pierwszej z nich jest to gaz obojętny, a w drugiej aktywny. W praktyce oznacza to, że pierwszy z nich nie bierze udziału w procesie, a drugi – tak. Gazem aktywnym jest tlen lub dwutlenek węgla.

Zarówno spawanie przy pomocy gazu obojętnego, jak i aktywnego, wykorzystywane są w wielu sytuacjach. Ze względu na specyfikę działań oraz dobra jakość wykonanego spoiwa najczęściej wykorzystywane są w przemyśle, głównie średnio ciężkim i ciężkim, w tym: do spawania statków, elementów konstrukcyjnych rurociągów, zbiorników, jak i w przemyśle lekkim – łączenie blach, branża samochodowa, a także w spawalnictwie artystycznym.

Spawanie metodą TIG

W metodzie TIG do spawania wykorzystywana jest elektroda wykonana z wolframu w osłonie z gazu obojętnego, nie biorącego udziału w procesie. W odróżnieniu od metod MIG i MAG, łuk spawalniczy tworzony jest między nietopliwą elektrodą i materiałem spawanym. Gazem, który jest wykorzystywany jest argon, posiadający właściwości zabezpieczające przed utlenianiem. To ważne, zarówno dla elektrody, jak i całego jeziorka spawalniczego.

Najczęściej metoda wykorzystywana jest w pracach spawalniczych łączących rury i rurociągi, ale zastosowanie jest znacznie szersze. Spawanie metodą TIG wykorzystywane jest także w lotnictwie czy blacharskie. Sprawdzi się we wszelkich pracach, w których praca wykonywana jest z materiałami cienkimi, jak też specjalnymi (jak np. tytan).

Dużą zaletą spawania metodą TIG jest to, że doskonale nadaje się do różnych technik spawalniczych – spawania ręcznego i zautomatyzowanego, jak też przy wykorzystaniu robotów spawalniczych.

Elektroda otulona

Spawanie elektrodą otuloną jest nazywana także metodą ręczną. Wykorzystywana elektroda jest umieszczana w specjalnym uchwycie, razem z gazem osłonowym. W procesie tym łuk spawalniczy jest wytwarzany pomiędzy prętem, a elementem spawanym. Spawanie elektrodą otuloną jest uważane za metodę dość uniwersalną. Wszystko dzięki temu, że można ją używać w bardzo różnych warunkach. Najczęściej spawanie elektrodą otuloną wykorzystywane jest do realizacji prac na zewnątrz obiektów, a także w miejscach trudno dostępnych, gdzie ważna jest mobilność i kompaktowość sprzętu. Metodą tą spawać można również pod wodą.

Sprzęt do spawania MIG/MAG, TIG i elektrodą otuloną

Dobrej jakości spawy wykonywane są przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Podstawą jest spawarka, dostosowana do potrzeb wybranej metody. Wiele dostępnych obecnie modeli pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi metodami. W większości będzie jednak potrzebny odpowiedni osprzęt – nasadki do spawania, nakrętki rękojeści, rękojeść palnika, nasadki do spawania i cięcia, uchwyty do elektrod, a także łuski.

Wybierając sprzęt warto wybierać rozwiązania sprawdzonych producentów. Wytrzymałość i solidne wykonanie to cechy priorytetowe, pozwalające ograniczyć ilość ewentualnych awarii i opóźnień w realizacji zadań.