Udźwig nominalny suwnicy oraz wpływ pracy z dużym obciążeniem na urządzenie

Suwnice są popularnymi urządzeniami dźwignicowymi chętnie wykorzystywanymi do transportu różnorodnych ładunków. Praca tych maszyn opiera się głównie na ruchu pionowym i poziomym urządzenia. Konstrukcja suwnic składa się z części nośnej, czyli mostu, oraz z wciągarki odpowiadającej za przenoszenie ładunku. Warto jednak podkreślić, że ruch dźwignicy jest ograniczony nie tylko długością mostu, ale i jego rozpiętością. Jak obliczyć zaś udźwig nominalny takiej dźwignicy? Od czego on będzie zależał? Podpowiadamy.

Udźwig – ważny parametr dźwignicy

Nowoczesne suwnice są urządzeniami o określonych parametrach technicznych. Jednym z najważniejszych z nich pozostaje udźwig wyrażany w tonach i określany symbolem literowym Q. Wartość udźwigu przedstawiać będzie największą masę ładunku, który dana suwnica z powodzeniem może unieść i przetransportować w normalnych warunkach eksploatacji.

Warto podkreślić, że w wartości udźwigu urządzenia suwnicowego zawierać się będzie także masa chwytników, trawersów, chwytaków oraz innych występujących w suwnicy urządzeń ładunkowych.

Tak będzie również w przypadku najczęściej eksploatowanych suwnic pomostowych, których szeroki wybór znaleźć można na stronie.

Wiedza o wysokości danych technicznych dźwignicy pozwala inwestorom wybrać najbardziej odpowiednie, optymalne urządzenia dedykowane wykonywaniu konkretnych zadań. Dodatkowo warto też wiedzieć, że do wartości maksymalnego udźwigu suwnicy nie wlicza się haka, zblocza dolnego oraz innych elementów, których nie sposób z dźwignicy zdjąć.

Co warto wiedzieć o udźwigu suwnicy?

Wartość udźwigu popularnych suwnic pomostowych czy suwnic uniwersalnych jest ściśle związana z masą, jaką dane urządzenie może podnieść. Warto wiedzieć, że na wartość udźwigu wpływać mogą takie czynniki jak położenie środka ciężkości lub wysokość podnoszenia.

Do tego obowiązkiem każdego dobrego producenta urządzeń dźwignicowych będzie podanie wartości nominalnej udźwigu na suwnicy. W Polsce normalizację udźwigów określa norma PN M-06513. Jednocześnie należy też podkreślić, że rzeczywiste wartości udźwigów suwnic Konecranes mogą być większe od nominalnych. Z tą prawidłowością zaś związane są wskazania współczynnika bezpieczeństwa.

Oczywiste pozostaje także to, że przy eksploatacji dźwignicy z dużo większym obciążeniem niż dopuszczalne stwarza się maksymalnie niebezpieczne warunki pracy zagrażające życiu i zdrowiu osób obsługujących suwnice lub pracujących w miejscu ich eksploatacji.

Wartość obciążenia roboczego zawiesi

Aby można było z sukcesem obliczyć maksymalny udźwig suwnicy, konieczne staje się także wyliczenie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi (DOR).

Tu bardzo ważne są dwa czynniki: wytrzymałość oraz ilość cięgien. Bazując na specjalistycznych wyliczeniach wiadomo, że udźwig urządzenia suwnicowego będzie mniejszy, gdy kąt rozwarcia między cięgnami będzie większy. Choć prawidłowe obliczenie obciążenia DOR nie jest mocno skomplikowane, z pewnością warto zlecić te wyliczenia doświadczonym specjalistom z branży.

Udźwig dopasowany do zadań

Optymalne eksploatowanie urządzeń suwnicowych to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na bezpieczną pracę z wykorzystaniem dźwignic. Warto pamiętać więc zawsze o tym, by odpowiednio dopasowywać możliwości udźwigu suwnic – nie tylko do wartości udźwigu nominalnego takiego urządzenia, ale również do jego realnych możliwości.

Jednym z najważniejszych i zarazem podstawowych obowiązków dobrego operatora suwnicy jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy z takim urządzeniem. W licznych gałęziach branżowych, w których dźwignice są wykorzystywane w codziennej pracy, liczyć się ma przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników oraz odpowiedni transport ładunków przenoszonych przez suwnice.

Warto odpowiedzialnie dobierać masę ładunkową i realnie dopasowywać ją do możliwości eksploatowanych urządzeń. W innym przypadku przy pracy ze zbyt dużym obciążeniem na urządzeniu wystąpi nie tylko zagrożenie życia lub zdrowia, ale również możliwość poniesienia dużych strat finansowych związanych z uszkodzeniem dźwignicy.